Kosten

De tarieven voor 2021 zijn inclusief fruit, lunch, drinken, cracker/koekje/rijstewafel, luiers en luierdoekjes en exclusief ontbijt, avondeten en flesvoeding. Het is wel mogelijk om dit bij ons te nuttigen als dit tijdig is aangevraagd en hier staat dan een kostenvergoeding tegenover.

  • Dagopvang € 8,46 per uur
  • Buitenschoolse opvang € 7,02 per uur

Jaarlijks kunnen de prijzen worden herzien aan de hand van de CBS cijfers en CAO ontwikkelingen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de belastingtoelage die u als ouder(s) kunt krijgen van de overheid.